Friday, August 17, 2007

Doa haru biru ...

Kemarin, ada acara di kantor..Eh saya malah kebagian tugas jadi tukang baca doa. Ya, sudah karena tidak ada lagi jadi ustadz deh.

Yang bikin seneng plus sekaligus haru biru, abis acara banyak yang nangis..Katanya mereka jadi tersadar dan inget dosa-dosanya, ha2...

Padahal doanya cuma begini lho...(Ini doa saya rangkai sendiri dengan dasar doa sehari-hari yang biasa saya lantunkan kepada Allah)..
Assalamualaikum Wr Wb...

Hadirin,..

Sejenak, mari kita tundukan kepala, merendahkan hati kita. Mari kita tengadahkan tangan dengan menyebut asma Allah, mengikhlaskan hati dan fikiran untuk bermunajat kepada Allah SWT

Bismillah hirrahman nirrahim. Alhamdullilahirabbil alamin.

Hamdan Dzakirin hamdan yuwafi niamahu wa yukafi majidah.
Ya rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adim sultonik.

Allahuma shali ala Muhammad wa ala ali Muhammad

Ya Allah ya Rahman Ya Rahim,
Pada sore hari ini, Kami keluarga besar PT Eksport Gumbal Gembol telah mengadakan acara serah terima jabatan dan pelantikan pemimpin cabang Jakarta.


Hanya kepada Mu-lah kami memohon Ridla-MU, agar acara ini menjadi berkah buat kami, memberi manfaat yang baik, dan merupakan langkah terbaik bagi kemajuan dan kejayaan Kami pada masa kini dan di masa yang akan datang.

Ya Rab Ya Gaffar
Ampunilah kami jika dalam melaksanakan tugas, kami masih melanggar aturanMu, tidak menghiraukan laranganMu. Kadang kami masih banyak bersenda gurau yang Engkau tidak sukai. Ampuni atas segala kehilafan dan kesalahan kami. Rabana Dholamna anfusana wa ilam tagfirlana wa tarhamna la kunana minal khasirin…

Ya Allah Ya, Khobir
Berikanlah selalu kepada kami petunjuk, terangi selalu hati kami dengan Nur-Mu, bimbinglah segala langkah kami dalam mengarungi hidup ini. Bukalah jalan hidup yang baik buat Kami, agar selamat di dunia dan di akhirat.

Yaa Allah! Berikanlah kami rizki akal dan kewaspadaan. Jauhkanlah kami dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untuk kami dari segala kebaikan yang Kau turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Ya Allah YA Malik,
Kami mohon, berikanlah selalu petunjuk kepada pemimpin pemimpin kami. Ringankan langkahnya, lapangkan jalannya sehingga dapat menjalankan segala tugas yang diembannya dan menjalankan segala amanah yang diberikan kepadanya.

Rab,
Kabulkan segala permohonan Kami ini.
Rabana hablana min ajwajina wa duriyatina Qurata A’yun waj ali mutaqina imama
Rabana athina fidunya hasanata wafil akhirartai wa kian adzabanar..
Subhana rabika rabul izati ama yasifun wasalam mun alal musrafil walhamdilillah hirabbil alamin.

Amin...

No comments: